หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกณรงค์ วรสีหะ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการกำหนดความสามารถทางการรองรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกณรงค์ วรสีหะ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการกำหนดความสามารถทางการรองรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-06 14:40:35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกณรงค์ วรสีหะ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการกำหนดความสามารถทางการรองรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี