หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-07 16:50:49


วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) ระดับปริญาโท และปริญาเอก ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4