หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคต
ร่วมสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-20 08:56:24รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคต วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ณ สุนันทานุสาวรีย์ สถานที่บรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์บรมราชเทวี สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร