หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-10-17 14:25:40


กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มอบหมายให้ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา