หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > KM ว.นวัตกรรมฯ ได้รับรางวัล Good Practice Award จากกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN
KM ว.นวัตกรรมฯ ได้รับรางวัล Good Practice Award จากกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-15 16:15:19


วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"  ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

โดยกลุ่ม  KM ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  กลุ่มย่อยที่ ๑ การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย เพื่อตอบตัวชี้วัดการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับรางวัล  Good Practice Award รางวัลแบบอย่างที่ดี ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

พีชญาณัท : รายงาน

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU  #CIM #CIMSSRU