หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยในชุดโครงการ “นวัตกรรมการส่งเสริมการขายสำหรับวิสาหกิจรายย่อยในจังหวัดสมุทรสงคราม”
คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยในชุดโครงการ “นวัตกรรมการส่งเสริมการขายสำหรับวิสาหกิจรายย่อยในจังหวัดสมุทรสงคราม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-20 09:12:10


เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยในชุดโครงการ “นวัตกรรมการส่งเสริมการขายสำหรับวิสาหกิจรายย่อยในจังหวัดสมุทรสงคราม” ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม