หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมเสวนาความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในมิติของกีฬา
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมเสวนาความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในมิติของกีฬา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-06 14:32:35


วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมเสวนาความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในมิติของกีฬา ผ่านโปรแกรม Zoom Meetting