หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการวิจัย “นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
โครงการวิจัย “นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-18 12:24:41

โครงการวิจัย  “นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนวัดปากน้ำแขมหนู ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลา ธนาคารปู) และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธนศร ดอกเดื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน สำหรับการให้ข้อมูลต่างๆ ของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย  “นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566