หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดักับนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
แสดงความยินดักับนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-12 14:45:10


นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการ

     ตามที่ สกสว. ได้ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประกาศผล และขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัย ในครั้งนี้

พัชร กิ่งก้าน : รายงาน  ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล