หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-09-07 16:47:14

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะและประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้บัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้

๑. คุณวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ มอบทุนจำนวน ๒ ทุน

๒. คุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ มอบทุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. คุณสมชาย อัศวเศรณี มอบทุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. คุณสิรวิชญ์ โชติเทวัญ ผู้แทน ดร.ปัญญา โชติเทวัญ มอบทุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ณ อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๔