หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้ต้อนรับนักศึกษาจีน ปรัชญาญาดุษฎีบัณฑิต
ให้ต้อนรับนักศึกษาจีน ปรัชญาญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 10:25:08


ให้ต้อนรับนักศึกษาจีน ปรัชญาญาดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 6 ก.พ. 2566 เวลา 10.00 น  ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ ให้ต้อนรับนักศึกษาจีน ปรัชญาญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 3 จำนวน 9 คน รายงานตัว ณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


#SSRU #CIM #วิทยาลัยนวัตกรรม