หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมประชุมหารือแบบ ออนไลน์ ผ่าน google meet ในเรื่อง การสอนแบบ On site
คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมประชุมหารือแบบ ออนไลน์ ผ่าน google meet ในเรื่อง การสอนแบบ On site

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-05-06 14:42:26

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ร่วมประชุมหารือแบบ ออนไลน์ ผ่าน google meet ในเรื่อง การสอนแบบ On site ณ ห้องเรียน การนัดหมายเรื่องการทำ เอกสาร มคอ.7 และ ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการวิจัย ปี 2565