หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์
ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 11:03:47

ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์

       วันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 10.30 น. ดร.จิราพร สวัสดิรักษ์ อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 3