หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี รองคณบดี ร่วมแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิต - บัณฑิต ป้ายแดงจากรั้วรามคำแหง บุคลากรคนเก่งว.นวัตกรรมฯ
คณบดี รองคณบดี ร่วมแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิต - บัณฑิต ป้ายแดงจากรั้วรามคำแหง บุคลากรคนเก่งว.นวัตกรรมฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-16 11:33:02


คณบดี รองคณบดี ร่วมแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิต - บัณฑิต ป้ายแดงจากรั้วรามคำแหง บุคลากรคนเก่งว.นวัตกรรมฯ    

        ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ ทองโอน นักวิชาการศึกษา ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี    และนางสาวลักขณา โตม่วง นักวิชาการศึกษา  ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

       ในนามวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน