หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:09:50


วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหวดีพิทักษ์ (อาคาร37)