หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีกับ นางสาวภาวิณี เทียนมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริการการศึกษา) ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์
แสดงความยินดีกับ นางสาวภาวิณี เทียนมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริการการศึกษา) ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:11:57


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวภาวิณี เทียนมณี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริการการศึกษา)  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์  ในนามวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้