หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สวนสุนันทา จับมือ เอสซีจี แกรนด์ ร่วมกันส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาบุคลากร และพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
สวนสุนันทา จับมือ เอสซีจี แกรนด์ ร่วมกันส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาบุคลากร และพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:38:10


สวนสุนันทา จับมือ เอสซีจี แกรนด์ ร่วมกันส่งเสริมการศึกษา วิจัย  พัฒนาบุคลากร และพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

            วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ ดร.รัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ร่วมลงนามด้วย 

           ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต  กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัย การวิจัยด้านนวัตกรรม และการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  และส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนี้แล้วยังร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอีกด้วย