หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 11:39:26

ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

        วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566  ฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ในวาระเพื่อพิจารณา การอนุมัติผลการเรียน  ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

Educational Services Division of College of Innovation and Management arranged the meeting  academic administration subcommittee of College of Innovation and Management

      On Tuesday, April 11, 2023. The Educational Services division, College of Innovation and Management, led by Asst.Prof. Hathaipan Soonthornpipit, deputy dean for Academic Affairs and Networking arranged the meeting academic administration subcommittee of College of Innovation and Management on the agenda for consideration and approval of academic results. 

At the College of Innovation and Management's meeting room on the second floor, Hemawadee Phithak, building 37, Suan Sunandha Rajabhat University.

Photos and reported: Peechayanut kontongkum 

The College of Innovation and Management's Public Relations team