หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์
ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 11:12:18

ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์

       วันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 15.00 น. ดร.เฉลิมพล ทัพซ้าย อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ  ต้อนรับนักศึกษาจีนในความดูแลและให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 3 จำนวน 2 ราย

Welcoming Chinese students to supervise and advise on thesis work.

February 10, 2023, 3:00 p.m. Management Innovation Program Welcoming Chinese students to supervise and advise on their thesis work. Doctor of Philosophy, Class 3, 2 applicants

#SSRU