หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการวิจัย “นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
โครงการวิจัย “นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-03-17 10:29:10


โครงการวิจัย  “นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย นำคณะนักวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นวันที่ 2 (วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งได้ลงพื้นที่หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน และชุมชนวัดเจดีย์กลางน้ำ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธนศร ดอกเดื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน สำหรับการให้ข้อมูลต่างๆ ของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย  “นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับสนับสนุนทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566