หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ และ นักศึกษาประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วม กิจกรรมศึกษาดูงาน Thai Fight 100 ปี นครบาล ณ ลานหน้าอาคารกีฬานิมิบุตร กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ และ นักศึกษาประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วม กิจกรรมศึกษาดูงาน Thai Fight 100 ปี นครบาล ณ ลานหน้าอาคารกีฬานิมิบุตร กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 15:25:27

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 22.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์ธนพล จึงศิรกุลวิทย์ และ นักศึกษาประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วม กิจกรรมศึกษาดูงาน Thai Fight 100 ปี นครบาล ณ ลานหน้าอาคารกีฬานิมิบุตร กรุงเทพมหานคร 

On December 24, 2022, from 5:00 p.m. to 10:00 p.m., students from the Master of Business Administration program in the field of professional football management, led by Ajarn Thanapon Jungsirakulwit, participated in a study visit to the Thai Fight 100 Years Metropolitan event at the courtyard in front of the Nimibutr Sports Building Bangkok.