หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมรดน้ำขอพร นายกสภาฯ - อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566
ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมรดน้ำขอพร นายกสภาฯ - อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 11:11:30

ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมรดน้ำขอพร นายกสภาฯ - อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ : พีชญาณัท ก้อนทองคำ

Asst. Prof. Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai, Dean of College of Innovation and Management carries on Thai tradition with a water blessings activity to the University Council President and the President of Suan Sunandha Rajabhat University on the occasion of the Thai New Year Festival, Songkran Day of the year 2023

Photos and reported: Peechayanut kontongkum 

The College of Innovation and Management's Public Relations team