หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:18:45


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่10/2565  วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565