หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตร ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตร ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:38:58


วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ พร้อมด้วย ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตร ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของกำลังพลในสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง

Wednesday, October 19, 2022 Asst. Prof. Hathaipan Soonthornpipit, Deputy Dean for academic affair and networking along with Dr. Pannawat Chuvichian, Lecturer of Bachelor of Art in Security Management Innovation Program, College of Innovation and Management, visited the area to publicize the course at Naval Rating School, Sattahip District, which was warmly welcomed and interested in the personnel's admission to the field of Security Management Innovation.