หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อจัดอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอัตรากำลัง ภาระงานของบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ
จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อจัดอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอัตรากำลัง ภาระงานของบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-10-31 17:29:05


วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมผู้บริหาร เพื่อจัดอัตรากำลังของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอัตรากำลัง ภาระงานของบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

October 20, 2022, on Thursday, The College of Innovation and Management had an executive meeting under the direction of Asst. Prof. Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai, acting dean, to determine the number of course instructors and power Workload of the College of Innovation and Management's academic support staff in the meeting room of the Hemawadee Phithak Building (Building 37)