หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมหารือพิจารณาทบทวนงบประมาณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การประชุมหารือพิจารณาทบทวนงบประมาณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 14:21:13

การประชุมหารือพิจารณาทบทวนงบประมาณ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

       วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดี จัดประชุมหารือพิจารณาทบทวนงบประมาณวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ร่วมกับ กองนโยบายและแผน  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็กวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น2 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37) และในรูปแบบ online 

พีชญาณัท  ก้อนทองคำ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ