หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:39:37วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้อง3729) อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)  โดยผู้ชนะการเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัคร หมายเลข4  ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม  และ ผู้สมัครหมายเลข2 ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ ในนามวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 

9:00 a.m.–12:00 p.m. on Thursday, October 20, 2022. Asst. Prof. Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai serves as the College of Innovation and Management's acting dean. Suan Sunandha Rajabhat University faculty members are elected to the board of directors in the main meeting room (Room 3729) of the Hemawadee Phithak Building (Building 37) 

The College of Innovation and Management would like to extend its congratulations to the winners of the election, Candidates Nos. 4 Asst. Prof. Dr. Chumphon Rodjam and No. 2 Asst. Prof. Ekgnarong Vorasiha.