หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-11-22 09:40:02


ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์  และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Asst. Prof. Kanyapat Utapao, Dean of the College of Communication Arts, administrators, lecturers, and Asst. Prof. Dr.Akapong Inkuer, Dean of the Faculty of Fine and Applied Arts, as well as teachers and staff Congratulations to Asst. Prof. Dr. Cholpassorn Sitthiwarongchai, on the occasion of his appointment as Acting Dean of Suan Sunandha Rajabhat University's College of Innovation and Management.