หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก จากการประกวดงาน XXVI Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon « ARCHIMEDES-2023
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก จากการประกวดงาน XXVI Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon « ARCHIMEDES-2023

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 12:18:48

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก  จากการประกวดงาน  XXVI Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon « ARCHIMEDES-2023

              วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานวัตกรรมการและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ในการประกวดผลงานนวัตกรรมเวทีระดับนานาชาติได้เข้าร่วมรับ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก  จากการประกวดงาน  XXVI Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon «ARCHIMEDES-2023» ณ  กรุงมอสโคว์ ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566   จากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พีชญาณัท  : รายงาน

กิจการสภามหาวิทยาลัย : ถ่ายภาพ

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

The ceremony of presenting an honorary certificate to recognize the achievements of a world-renowned researcher, resulting from a competitive XXVI Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon « ARCHIMEDES-2023 competition

      On Thursday 27, April 2023. Asst.Prof. Dr.Natnaporn Aeknarajindawat, lecturer of Doctor of Philosophy, Innovative Management, College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University. The Students from the Doctor of Philosophy program in Innovation and Management at the College of Innovation and Management, participating in an international innovation competition, have been honored with an honorary certificate to recognize their achievements as world-renowned researchers. The competition took place at the XXVI Moscow International Inventions and Innovative Technology Salon, known as "ARCHIMEDES-2023." In Moscow, Russia between 28-30 March 2023 from Associate Professor Dr. Ruedech Kerdwichai, President of the University Council at At Suan Sunandha Rajabhat University Council meeting room, Building 31, 5th floor, Suan Sunandha Rajabhat University.

Photos and Reported by Peechayanut kontongkum 

The College of Innovation and Management's Public Relations team