หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > กิจกรรม แบ่งกัน ปันอิ่ม “นวัตกรรมสวนสุนันทา”
กิจกรรม แบ่งกัน ปันอิ่ม “นวัตกรรมสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-05-20 13:41:04

นักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดกิจกรรม แบ่งกัน ปันอิ่ม “นวัตกรรมสวนสุนันทา” ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ชุมชนศรีย่าน ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด –19

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th