หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > โครงการทำบุญ เลี้ยงพระ เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2563
โครงการทำบุญ เลี้ยงพระ เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-10 11:23:28

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทำบุญ เลี้ยงพระ เนื่องในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมี ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ยังได้รับเกียติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ อาคารเหมวดีพิทักษ์ ( อาคาร 37 )

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th