หน้าหลัก > ข่าว > > ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคาร 37 และ อาคาร 28. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียน 1/2563
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคาร 37 และ อาคาร 28. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียน 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-07-18 21:52:56

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคาร 37 และ อาคาร 28. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียน 1/2563

https://ssru.ac.th/

https://cim.ssru.ac.th/