หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-08 11:12:15เปิดรับ ป.ตรี โครงการตำรวจฯ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการความร่วมมือตำรวจฯ เปิดรับสมัคร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคม 2561 


สมัครออนไลน์โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังนี้ : ใบสมัครโครงการตำรวจ.pdf
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม