หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > สโมสรนักศึกษาและชมรม CIM Family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างๆ(โรงเรียนเวียงผาวิทยา โรงเรียนเวียงผา วิทยาเขตอายิโก๊ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ยางมิ้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญากองตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สโมสรนักศึกษาและชมรม CIM Family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างๆ(โรงเรียนเวียงผาวิทยา โรงเรียนเวียงผา วิทยาเขตอายิโก๊ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ยางมิ้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพญากองตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-19 14:06:26

1 ตุลาคม 2562 สโมสรนักศึกษาและชมรม CIM Family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างๆ(โรงเรียนเวียงผาวิทยา โรงเรียนเวียงผา วิทยาเขตอายิโก๊ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่ยางมิ้นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พญากอง) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย