หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ. เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2565
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ. เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-04-21 11:06:38วันจันทร์ที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5