หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034 ครั้งที่ 1/2565
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034 ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-04-21 14:47:59


วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.30 – 15.30 น. ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 2034 ครั้งที่ 1/2565 โดย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านโปรแกรม Zoom Meetting