หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model”
อาจารย์สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-04-21 14:53:54


วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 8.30 – 14.30 น. ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model” โดย สาขาการจัดการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ ห้องประชุมประชานารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ