หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 17 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.พาโชค เลิศอัศวภัทรและ อ.ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี เข้าหารือแนวทางความร่วมมือการเปิดศูนย์การเรียนรู้ร
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.พาโชค เลิศอัศวภัทรและ อ.ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี เข้าหารือแนวทางความร่วมมือการเปิดศูนย์การเรียนรู้ร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-08-18 11:29:49วันที่ 17 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.พาโชค เลิศอัศวภัทรและ อ.ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี เข้าหารือแนวทางความร่วมมือการเปิดศูนย์การเรียนรู้ระดับปริญญาตรีในการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ กับ คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะเอเชีย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการเปิดการเรียนการสอนในเขตสุวรรณภูมิ

#SSRU