หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ " กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ " กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-08-18 11:33:00


วันพุธ ที่ 10 ส.ค. 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ   " กระบวนทัศน์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ
#SSRU