หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษา รัฐศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ การประกวด ดาว - เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษา รัฐศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ การประกวด ดาว - เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-03-26 14:52:28วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 คุณลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี ดารา นางแบบ นักแสดงชื่อดังและนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ การประกวด ดาว - เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (แก้วรวมช่อ)


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://mps.cim.ssru.ac.th/