หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสรุปรายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดงานประชุมวิชาการ Intercon 2021
ประชุมสรุปรายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดงานประชุมวิชาการ Intercon 2021

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:32:31           วันที่ 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อม สรุปรายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดงานประชุมวิชาการ International conference 2021 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมนี้ มีคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ