หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มCIM Support วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ : การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์
กลุ่มCIM Support วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ : การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-04-20 11:34:42

25 มี.ค. 64 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37 ชั้น 2 กลุ่มCIM Support วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ : การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ เข้าพบผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี ผู้ทรงคุณวุฒิ km ในการประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำปรึกษาในการพัฒนางานของกลุ่มและรับฟังข้อเสนอแนะ ประชุมผ่าน online และ onsite