หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าพบ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าพบ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-10 16:04:23ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบ พณฯท่าน อาซิม อิฟติกาห์ อาหมัด เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย เพื่อหารือข้อราชการ ความร่วมมือทางด้านการศึกษา และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์บ้านเมืองของปากีสถานและการเมืองระหว่างประเทศ ณ Embassy of Pakistan, Bangkok