หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > ว.นวัตกรรมฯ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
ว.นวัตกรรมฯ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-10 16:14:34


วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ ( อาคาร28 )

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน