หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on management,innovation, economics and social science
ว.นวัตกรรมฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on management,innovation, economics and social science

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-09-08 10:47:16


วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด International Conference on management,innovation, economics and social science โดยมีมากกว่า 8 ประเทศที่เข้าร่วม 180 paper และได้รับเกียรติจากเจ้าภาพร่วมมากกว่า 5 มหาวิทยาลัยทั้งไทย จีน ไต้หวัน Keynote จาก MGH Institute of Health Professions in Boston, USA. Anglia Ruskin University in England. Wismar Business School at Wismar University in Germany. โดยใช้ระบบ Zoom พร้อมกัน 13 ห้อง

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน