หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัย โดยจัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 2/2564
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัย โดยจัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-02-22 09:12:11

2 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัย โดยจัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 2/2564  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)