หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดำเนินการเข้าร่วมการสถาปนาความร่วมมือ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดำเนินการเข้าร่วมการสถาปนาความร่วมมือ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-02-22 09:12:34

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดำเนินการเข้าร่วมการสถาปนาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย