หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2564
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-02-22 09:13:26

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พศ.2564 เวลา 13.30  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม