หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-02-22 09:13:36

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31ชั้น 5 และประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Google Meet