หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นกรรมการสอบปัองกันดุษฏีนิพนธ์และร่วมแสดงความยินดีในหลักสูตรปรัญชาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นกรรมการสอบปัองกันดุษฏีนิพนธ์และร่วมแสดงความยินดีในหลักสูตรปรัญชาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-02-22 09:13:47

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นกรรมการสอบปัองกันดุษฏีนิพนธ์และร่วมแสดงความยินดีในหลักสูตรปรัญชาดุษฏีบัณฑิต สาขานวัตกรรมและการจัดการ ให้กับคุณจอมขวัญ สุวรรณรักษ์  คุณพรรณวิภา ปิยัมปุตร  คุณสดศรี พูลผลและพันเอกชัยพล สุวัฒนฤกษนักศึกษาปริญญาเอก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37